دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز
نام پروژه

دیوار سبز زمرد

کارفرما

شرکت یاران سازه تدبیر

نوع سیستم

هیدروپونیک

موقعیت

تهران | پاسداران

Category
بیرونی, تجاری, هیدروپونیک
About This Project

دیوار سبز 

پروژه سبز زمرد 

شامل ۳ دیوار سبز که دو دیوار سبز آن در ورودی ساختمان و دیوار سبز دیگر در ورودی اداری آن قرار دارد 

که هر سه دیوار سبز با سیستم هیدروپونیک گیاهان آن کاشته شده است 

در بالکن این مجتمع نیز شرکت ضیااکو اقدام به سبز نمودن بالکن نموده است که باعث شده دیدی سبز را برای ساکنان ارمغان بیاورد 

دیوار سبز تکنو آجر