دیوار سبز رویال | دیوار سبز | نمای سبز | هیدروپونیک | رضا دانشمیر | ziaeco دیوار سبز رویال | دیوار سبز | نمای سبز | هیدروپونیک | رضا دانشمیر | ziaeco دیوار سبز رویال | دیوار سبز | نمای سبز | هیدروپونیک | رضا دانشمیر | ziaeco دیوار سبز رویال | دیوار سبز | نمای سبز | هیدروپونیک | رضا دانشمیر | ziaeco دیوار سبز رویال | دیوار سبز | نمای سبز | هیدروپونیک | ziaeco
کارفرما

آقای افشار

معمار بنا

رضا دانشمیر

موقعیت

تهران | زعفرانیه

ابعاد پروژه

35 متر مربع

وضعیت

ایده ی اولیه

Category
تجاری, داخلی, هیدروپونیک
About This Project