دیوار سبز دیوار سبز
نام پروژه

دیوار سبز خرمشهر

کارفرما

دفتر طراحی زما ( مهندس رضا مفاخر )

نوع سیستم

هیدروپونیک

موقعیت

تهران | خرمشهر

Category
بیرونی, تجاری, هیدروپونیک
About This Project