دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز دیوار سبز
نام پروژه

دیوار سبز باقی

کارفرما

مهندس باقی

نوع سیستم

هیدروپونیک

موقعیت

سعادت آباد

Category
داخلی, مسکونی, هیدروپونیک
Tags
بام_سبز, دیوار سبز, دیوار سبز پرتابل, دیوار سبز;پوشش گیاهی;نمای سبز;طراحی داخلی
About This Project