دیوار سبز المپیک دیوار سبز المپیک
نام پروژه

نمای سبز المپیک

توضیحات

نمای سبز غرفه نمایشگاهی المپیک

کارفرما

شرکت ایران آوند فر

نوع سیستم

هیدروپونیک

موقعیت

هتل المپیک

وضعیت

تمام شده

Category
بیرونی, تجاری, نمایشگاهی, هیدروپونیک
About This Project

دیوار سبز 

دیوار سبز املاک