دیوار سبز کافه OM| طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز کافه OM| طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز کافه OM| طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز کافه OM| طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز کافه OM| طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال دیوار سبز کافه OM| طراحی و اجرا توسط ziaeco | گیرین وال
کارفرما

آقای علم الهدی

موقعیت

تهران | زعفرانیه

ابعاد پروژه

14 متر مربع

وضعیت

ساخته شده

عکاس

ندا آهنگری

Category
پاد, تجاری, داخلی
About This Project

دیوار سبز در ۵ بخش با ابعاد متفاوت اجرا شده است. سیستم استفاده شده در این دیوار ، “پاد” می باشد.