مجید ضیایی

موسس و رهبر گروه

ما با تکیه بر دانش داخلی و تولید ملی امروز در دیوار سبز پیشرو هستیم

من مجید ضیایی به همراه دوستان خوبم که اندیشمندان سبز در راه رشد سبزینگی در شهرسازی و معماری هستند شرکتی کوچک با اندیشه های سبز تاسیس نموده ایم،شاید بتوانیم به لطف لطافت گیاه،خاطر و سلامت ساکنین این کره خاکی را با دیوار،نما،بام و یا تراسی کوچک سبز نماییم.

اشکان دانش طلب

گیاه پزشک

آزاده کهوازاده

مدیر اجرایی

هنگامه کامجو

معمار

ندا ثابت ایمانی

مدیر طراحی معماری

محمد امین سرمدی

سرپرست مالی

داوود موسوی

مدیر باغبانی

حسن اصلانی

کارشناس گل و گیاه

پریسا کهندل نیا

مدیر مراقبت و نگهداری

زهره ضیایی

طراح وب سایت و مطالعات