دیوار سبز هیدروپونیک

دیوار سبز با کشت هیدروپونیک (Hydroponic) یا آب کشت، شیوه ی کشت بدون خاک می باشد.در این نوع سیستم متخصصان نیازهای غذایی گیاه را اندازه گیری کرده و به جای خاک با استفاده از آبی که به گیاه داده می شودبا افزودن عناصر ماکرو و میکرو نگهداشتن توسط مواد نگهدارنده بی اثر مانند پرلیت، عملا نیاز به خاک را در دیوار سبز منتفی می کند.

ادامه مطلب

اینفوگرافیک دیوار سبز هیدروپونیک

دیوار سبز تری

دیوار سبز مدولار که بر پایه Tray(سینی) و سیستم Simple Hydroponic بوده و باماژول های به ابعاد cm 17  * cm 22 * cm 56 و با متریال ABS N70 ساخته شده و به راحتی بر روی چوب های چهارتراش قابل نصب است.دیوار سبز مدولار که بر پایه Tray (سینی) و سیستم Simple Hydroponic می باشد 

دیوار سبز پاد

دیوار سبز پاد بر پایه ی wicks system بوده و در آن فتیله ها آب را از پایین هر پاد بالا کشیده و به گیاهان که در کیسه های مخصوص کاشته شده اند می رساند. بستر آلی که در کیسه های مخصوص است به صورت مویینگی آب را به ریشه گیاهان می رساند

ادامه مطلب

اینفوگرافیک سیستم پاد